Media

Dhuro për qendrën

  • Raiffeisen Bank
   • Emri i llogarisë: Fond. Down Syndrome Albania DSA
    Lek: AL86202111230000000011011351
    Euro: AL71202111230000000021011351
    Dollar: AL56202111230000000031011351

  • Intesa SanPaolo Bank
   • Emri i llogarisë: FONDACIONI DOWN SYNDROME ALBANIA
    Euro: AL87208110080000010571238601

  • FiBank
   • Emri i llogarisë: "Down Syndrome Albania" DSA
    Euro: AL4321511031EUR1000009419400

  • Tirana Bank
   • Emri i llogarisë: "Down Syndrome Albania" Fondacion
    Euro: AL64206110110000110323049100