Pyetje dhe Përgjigje rreth COVID-19 dhe Sindromës Down

Lexo më shumë

Studim mbi shëndetin mendor të prindërve të fëmijëve me aftësi të kufizuara intelektuale dhe sfida në zhvillim.

Studimi është kryer nga Fatjona Hysi - Psikologe e Këshillimit Prindëror pranë Qendrës së Shërbimeve "PRO PAK" të Fondacionit Down Syndrome Albania

Të jesh prind është padyshim një nga përvojat dhe përgjegjësitë më të mëdha në jetë. Çdo prind në përditshmëri përjeton shumë dashuri dhe gëzim që buron nga fëmijët dhe marrëdhënia me ta por edhe plot sfida, vështirësi dhe stres. Pa diskutim që ardhja në jetë dhe rritja e një fëmije me aftësi të kufizuara apo sfida të tjera në zhvillim, dikton një dinamikë ndryshe në sistemin familjar.


Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/dsalbania/public_html/libraries/nextend2/nextend/library/libraries/assets/less/lessc.php on line 677

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/dsalbania/public_html/libraries/nextend2/nextend/library/libraries/assets/less/lessc.php on line 1801

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/dsalbania/public_html/libraries/nextend2/nextend/library/libraries/assets/less/lessc.php on line 2487

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/dsalbania/public_html/libraries/nextend2/nextend/library/libraries/assets/less/lessc.php on line 2550

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/dsalbania/public_html/libraries/nextend2/nextend/library/libraries/assets/less/lessc.php on line 3419
Heading layer
Pyetje dhe Përgjigje rreth COVID-19 dhe Sindromës Down
Pyetje dhe Përgjigje rreth COVID-19 dhe Sindromës Down
Pyetje dhe Përgjigje rreth COVID-19 dhe Sindromës Down
Heading layer
Pyetje dhe Përgjigje rreth COVID-19 dhe Sindromës Down
Pyetje dhe Përgjigje rreth COVID-19 dhe Sindromës Down
Studim mbi shëndetin mendor të prindërve të fëmijëve me aftësi të kufizuara intelektuale dhe sfida në zhvillim.
Studimi është kryer nga Fatjona Hysi - Psikologe e Këshillimit Prindëror pranë Qendrës së Shërbimeve "PRO PAK" të Fondacionit Down Syndrome Albania
previous arrow
next arrow
Slider

Njoftim punësimi: Logopedist/Terapist të foluri

Njoftim punësimi: Logopedist/Terapist të foluri

Termat e Referencës (TORs)

 

Pozicioni/Shërbimi: Logoped/Terapist të foluri
Projekti/Emri i Programit: Aleanca për zgjerim të shërbimeve të integruara sociale dhe mirëqeverisje në rajonin e Tiranës.
Mbështetur nga: Bashkimi Evropian në kuadër të Programit për Përfshirjen Sociale në Shqipëri.
Nr. kontrate: IPA/2022/433-138
Zbatuesi Kryesor: Fondacioni Down Syndrome Albania (DSA)
Partner në zbatim: Bashkia Tiranë
Lloji i kontratës: Kontratë punë me afat
Periudha e kontratës: 1 shtator 2023 – 30 nëntor 2024
Vendi i Punës  Qendra Komunitare Shkozë, TiranëPrezantimi:

Down Syndrome Albania në partneritet me Bashkinë Tiranë kanë nisur implementimin e projektit “Aleanca për zgjerim të shërbimeve të integruara sociale dhe mirëqeverisje në rajonin e Tiranës”. Ky projekt mbështetet nga Programi “Local level partnerships to advance social inclusion in Albania” i financuar nga Bashkimi Evropian.

Ky projekt ka si qëllim kryesor të sigurojë përfshirje sociale nëpërmjet shërbimeve të integruara të kujdesit social për personat me aftësi të kufizuara nga familje me vështirësi ekonomike që jetojnë në Tiranë, krahas përmirësimit të kapaciteteve të profesionistëve të fushës së aftësisë së kufizuar dhe institucioneve të pushtetit vendor për rritjen cilësore të shërbimeve, qeverisje të mirë dhe transparencë”.

Projekti do të kontribuojë në fushat si më poshtë:

 • 270 Persona me Aftësi të Kufizuara (0 – 55 vjeç) do të mbështeten me një sërë shërbimesh të integruara;
 • 70 prindër ose anëtarë të familjeve, të fëmijëve dhe të rinjve me aftësi të kufizuara do të trajnohen për të mbështetur fëmijët e tyre në shtëpi me zhvillimin pedagogjik dhe autonominë personale e sociale;
 • 130 ofrues shërbimesh që punojnë me PAK do të trajnohen për shërbimet e ndërhyrjes në fëmijërinë e hershme dhe shërbimet e autonomisë personale dhe sociale;
 • 130 profesionistë të stafit arsimor të kopshteve dhe shkollave fillore do të trajnohen për arsimin gjithëpërfshirës;
 • 60 studentë të shkencave sociale ose të fushave mjekësore do të trajnohen për të ndërtuar kapacitetet e tyre si ofrues të ardhshëm të shërbimeve;
 • 50 vendimmarrës dhe staf administrativ nga institucionet dhe drejtoritë që janë në varësi të Bashkisë së Tiranës do të trajnohen për tema të përfshirjes sociale, ligje të tjera kombëtare si dhe dokumente strategjike kombëtare dhe ndërkombëtare që lidhen me aftësinë e kufizuar;
 • 9 takime konsultimi do të organizohen me përfaqësues nga sektori i OJF-ve dhe Bashkia Tiranë për të monitoruar Planin Social Lokal të Bashkisë Tiranë dhe buxhetet vjetore.

Qëllimi i shërbimit:

Në kuadër të implementimit të këtij projekti, DSA në bashkëpunim me partnerin në zbatim Bashkia Tiranë, kërkon të punësojë: Logoped/Terapist të foluri (me kohë të plotë)

Përgjegjësitë specifike:

1. Si pjesë e ekipit multidisiplinar, Logopedi/Terapisti i të folurit vlerëson nevojat e fëmijës në lidhje me gjuhën dhe komunikimin si më poshtë:

 • Vëzhgon fëmijën dhe vlerëson natyrën e çrregullimeve të komunikimit që ai paraqet.
 • Vlerëson aftësinë e fëmijës për të komunikuar
 • Vlerëson aftësinë për të kuptuar (verbal, 1,2 hapa, gjeste, fotot)
 • Vlerëson problemet motorike që ndërhyjnë në vokalin e fëmijës
 • Vlerëson mënyrën e shqiptimit
 • Vlerëson gabimet sintaksore gjatë komunikimit
 • Vlerëson aftësitë e gjuhës basale të fëmijës
 • Vlerëson mënyrën se si fëmija kryen kërkesat, përsërit fjalët, dialogun, etj.
 • Vlerëson komunikimin sociale dhe komunikimin jo-funksionale (ekolalia)
 • Vlerëson aftësinë e fëmijës për të imituar.

2. Përgatit Planin e Komunikimit për ndërhyrjen si pjesë e PEI të fëmijës në bashkëpunim me ekipin multidisiplinar dhe zbaton atë në këto fusha:

 • Në kushtet e shqiptimit dhe korrigjimin e fonemave, me zë dhe me regjistrimet
 • Trajnon fëmijën të përdorë kërkesat, komandat interaverbale, etj.
 • Trajnon fëmijën të kuptojë (emërtimin e objekteve, pjesëve të trupit, tiparet, etj)
 • Trajnon fëmijën për të imituar, dhe të përdorin gjeste për të komunikuar,
 • Trajnon fëmijën për të përdorur PECS (Sistemin e komunikimit nëpërmjet ndryshimit të figurave).
 • Kombinon trajnimin për komunikim me seancat e tjera të terapisë së zhvillimit, etj
 • Përcakton natyrën e ndërhyrjes dhe nr. e seancave të të folurit (në mënyrë individuale dhe në grup) që fëmija ka nevojë për të ndjekur në familje.

3. Bashkëpunon dhe këshillon familjen mbi teknikat që ata mund të përdorin për të ndihmuar fëmijënpër të komunikuar.

4. Mbështet prindin në mënyrë që të forcoj marrëdhënien e tyre me fëmijën dhe anëtarëve te tjerë te familjes duke ndihmuar në këtë mënyrë zhvillimin sa më të mirë të fëmijës me aftësi të kufizuara.

5. Së bashku me anëtarët e tjerë të ekipit kontribon në rritjen e ndërgjegjësimit të anëtarëve të komunitetit, për sensibilizim kryesisht për ndryshimin e qëndrimeve përkundrjet fëmijëve me aftësi të kufizuara.

6. Ndjek dhe raporton tek Manaxheri realizimin e aktiviteteve sipas planit kohor.

Kualifikimi:

 • Të jetë i/e diplomuar (bachelor dhe master) në Logopedi.
 • Të ketë jo më pak se 2 vite eksperiencë pune në ushtrimin e profesionit të tij/saj ose praktike pune jo me pak se 2 vite.
 • Të ketë aftësi shumë të mira komunikimi.
 • Të jetë njohës i mirë i gjuhës angleze.

Preferohet që personi të ketë ndjekur trajnime kualifikuese shtesë në fushën e aftësisë së kufizuar.

Kohëzgjatja:

15 muaj duke filluar nga data 1 Shtator 2023

Vendndodhja:

Qendra Komunitare Shkozë

Një letër për birin tim!

Biri im i bukuri ti dhe pak dite dhe mbush vitin e dyte te jetes tende,e une vitin e dyte te lumturise time te vertete, te ekzistences time me nje kuptim!

më shumë

Evente

 • Buddy Walk® Tirana

  Buddy Walk® Tirana

 • Festojmë 1 Qershorin

  Festa e 1 Qershorit

 • Kampi Veror DSA

  Kampi Veror DSA

 • Të ndarë - Të bashkuar

  Të ndarë - Të bashkuar

 • Tetori - Muaji i ndergjegjesimit i Sindromes Down

  Tetori - Muaji i ndërgjegjësimit

 • 21 Marsi - Dita boterore e Sindromes Down

  21 Marsi

Lajmet e Fundit

Covid 19 - 117 OSHC i kerkojne Qeverise …

Tiranë, 24 Mars 2020 Drejtuar: SH.T.Z. Edi Rama, Kryeministër i Republikës së Shqipërisë, Zj. Ogerta Manastirliu, Ministre e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale...

07-04-2020

Më shumë

Të ndërtojmë një shkollë gjithëpërfshirë…

Të ndërtojmë një shkollë gjithëpërfshirëse për të gjithë! - Building an inclusive school for all! U mbajt gjatë kësaj jave nga...

18-03-2019

Më shumë

Koment mbi statistikat e vitit 2018 për …

  Fondacioni Down Syndrome Albania, në bashkëpunim me departamentin e Shërbimit Social Shtetëror, pranë Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale, kanë...

05-02-2019

Më shumë

DONATORET